Samenwonen of trouwen? Laat uw verzekeringen aanpassen.

Partners die gaan samenwonen, trouwen (of uit elkaar gaan) vergeten vaak hun verzekeringsportefeuille grondig onder de loep te nemen.

Als men oplijst hoeveel verzekeringen een doorsnee gezin heeft afgesloten, dan blijken er dat een heleboel te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een auto-, een brand-, een levens- en een familiale verzekering. Grondig nazicht hiervan kan echter vaak heel wat problemen vermijden wanneer er zich een schadegeval voordoet én je kan geld uitsparen. Zowel partners als alleenstaanden zijn immers dikwijls oververzekerd, dubbel verzekerd, onderverzekerd of zelfs niet meer verzekerd.

Brand- en autoverzekering

In de brandverzekering wordt de inboedel van de partners verzekerd tegen o.a. brandschade, waterschade en diefstal. Als partners gaan samenwonen wijzigt de inboedel van het koppel omdat zaken worden verkocht of aangekocht. Eén inboedelverzekering wordt dus overbodig en de andere moet aangepast worden om correct verzekerd te zijn. Bij huur is het belangrijk om de aansprakelijkheid van de partner ook mee te verzekeren.

Als men de auto van zijn partner regelmatig gebruikt, is het belangrijk de verzekeraar te melden dat men medebestuurder wordt. Als men uit elkaar gaat heeft men voor zijn autoverzekering een bewijs nodig van zijn rijervaring. Dit kan een positieve invloed hebben op de premie van zijn eigen nieuwe autoverzekering. Geef ook steeds het nieuwe adres door omdat men een nieuwe groene kaart nodig heeft.

Familiale en hospitalisatieverzekering

De familiale verzekering (BA-privéleven) dekt de aansprakelijkheid van alle huisgenoten wanneer er schade wordt veroorzaakt aan derden. Als koppel volstaat één familiale verzekering. Alleenstaanden krijgen dan weer een korting op de premie van dergelijke verzekering. Staat de familiale verzekering op naam van de partner die weggaat, dan mag men als blijver niet vergeten om zelf een familiale verzekering af te sluiten. Heeft men als alleenstaande ouder kinderen in co-ouderschap, dan moet men een familiale verzekering afsluiten aan gezinstarief en niet als alleenstaande, willen de kinderen dekking genieten.

Een hospitalisatieverzekering wordt afgesloten om zich te beschermen tegen de kosten van een ziekenhuisopname. Ze kan ook gekoppeld zijn aan de groepsverzekering. Als partners die gaan trouwen of samenwonen een hospitalisatieverzekering hebben, kan men overwegen toe te treden tot de hospitalisatieverzekering van zijn partner als de waarborgen beter zijn en de prijs lager is. Vraag ook altijd naar de voorwaarden als u uit elkaar gaat. Eventueel kan men na een relatiebreuk de hospitalisatieverzekering die men samen met zijn partner genoot, individueel verderzetten.

Groepsverzekering en levensverzekering

Bij een individuele levensverzekering en een groepsverzekering is het van primordiaal belang om na te gaan of begunstigingsclausules nog beantwoorden aan uw huidige behoeften en aangepast zijn aan de relatiestatus.

Als men bijvoorbeeld een groepsverzekering heeft bij zijn werkgever met als begunstigde bij overlijden de wettelijke erfgenamen of de nalatenschap, en men woont ondertussen wettelijk of feitelijk samen, zal de langstlevende partner totaal niets van het uitgekeerde kapitaal ontvangen. De begunstigingsclausule van een individuele levensverzekering en een groepsverzekering kan te allen tijde aan de hand van een eenvoudig bijvoegsel aan het contract worden aangepast.

Bron: Knack Moneytalk