De partner voor uw verzekeringen. Gedreven door expertise.

Tak 21

De spaarder die op zoek is naar bescherming en het opbouwen van een gestaag kapitaal kan terecht in een levensverzekering van het type Tak 21. De tijd dat we bij een levensverzekering in de eerste plaats denken aan leven en overlijden, ligt duidelijk achter ons. In de eerste plaats biedt de tak 21 een fiscaal voordelige spaarformule. Wie zijn successie wil optimaliseren, kan – na het overwegen van een aantal doordachte alternatieven – ook gebruik maken van deze fiscaal vriendelijke levensverzekering.

Een waardevol alternatief voor spaar- en/of termijnrekeningen

 • Deze spaarverzekering richt zich op beleggers die kunnen blikken op een tijdshorizon van enkele jaren.
 • Het betreft een levensverzekering met gewaarborgd rendement en wordt hierdoor beschouwd als een defensief spaarcontract.
 • Het gewaarborgd rendement kan aangevuld worden met een winstdeelname. Deze winstdeelname is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Fiscaal voordelig

 • Om spaarders aan te moedigen kent de Belgische overheid de Tak 21 een fiscaal voordelig statuut toe.
 • Het gewaarborgd rendement blijft vrij van roerende voorheffing (25 %) indien het geplaatst kapitaal langer dan 8 jaar (8 jaar en 1 dag minimum) belegd blijft.
 • In tegenstelling tot een spaarrekening is de vrijstelling van roerende voorheffing niet onderworpen aan een maximumbedrag.

Onafhankelijkheid

 • De Verzekeraer werkt volledig onafhankelijk en kiest zelf haar partners.
 • Wij kiezen bewust voor die verzekeringsmaatschappijen met een sterke reputatie op vlak van solvabiliteit, winstgevendheid en dienstverlening. Dit wordt vaak ten onrechte over het hoofd gezien.
 • Onze onafhankelijkheid resulteert in een kwalitatief betere dienstverlening, kostprijs en rendement in vergelijking met de concurrentie.
 • Wij maken samen met u eerst een (fiscale) vermogensplanning op, alvorens te beslissen dat de Tak 21 de ideale structuur biedt. Andere spaarvormen leunen misschien beter aan bij uw profiel. Uw vermogen (fiscaal) optimaliseren is de eerste doelstelling.

Kosten en analyse

 • Wij verbinden er ons toe steeds op zoek te gaan naar de laagst mogelijke instapkost.
 • Ons hoofddoel is uw rendement. Heeft u een aanbod gekregen van één van onze concurrenten? Leg uw offerte vrijblijvend voor aan onze specialisten. In de meeste gevallen bieden we betere voorwaarden.
 • De levensverzekering is wel onderworpen aan een eenmalige verzekeringstaks van 2 %, gespreid over 8 jaar geeft 0,25% per jaar.
 • In de meeste gevallen geldt er de eerste jaren een uitstapkost. Deze uitstapkost dient vooral om de spaarder aan te moedigen zijn kapitaal te plaatsen op de lange termijn. Dit is namelijk het oorspronkelijke doel van de Tak 21. Jaarlijks kan er wel tot maximum 10 % van het geplaatst kapitaal worden opgevraagd zonder uitstapkost. Wie vervroegd uitstapt, verliest hierbij wel de vrijstelling van roerende voorheffing.

Successieplanning

 • Een Tak 21 biedt heel wat interessante mogelijkheden in de successieplanning.
 • Schenkingen met verschillende clausules (behoud van vruchtgebruik, terugkeer en controle) zijn mogelijk via de Tak 21 structuur.
 • Maar, successieplanning omvat zoveel meer dan het gebruik van een Tak 21. Het is daarom onze prioriteit om samen na te gaan of Tak 21 wel de geschikte kandidaat is voor het optimaliseren van uw nalatenschap.

De Verzekeraer biedt zijn spaarcontracten aan tegen zeer voordelige voorwaarden. Onze onafhankelijkheid, diepgaande kennis en uitgebreid netwerk zorgt voor een integere manier van samenwerken.

Offerte

Vraag online een vrijblijvende offerte aan.
Offerte aanvragen

Schade?

Online schade aangeven, schadetips, aanrijdingsformulier, ...
Ga verder

Vragen?

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.
Maak een afspraak

Documenten

Algemene voorwaarden, aangifteformulieren, ...
Bekijken