Uw huurder veroorzaakt water- of brandschade: wie draait op voor de kosten?

Uw huurder boort per vergissing een gat in de waterleiding waardoor de kelder onder water komt te staan.
De poging tot het flamberen van de pannenkoeken mislukt en zet de keuken van uw huurder in lichterlaaie.
Uw huurder vergeet de kraan van het bad dicht te draaien en doet de ganse badkamer onderlopen.

Wat nu?

In elk van de bovenstaande situaties kan uw verhuurde woning of verhuurd appartement substantiële schade hebben opgelopen. U wenst de eventuele kosten uiteraard op uw huurder te kunnen verhalen.

De huidige wetgeving maakt enkel uitdrukkelijk melding van de aansprakelijkheid van de huurder voor brand. Hij dient de schade te vergoeden, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Deze zomer maakte de Vlaamse Regering het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet bekend. Dit decreet maakt de huurder ook expliciet verantwoordelijk voor waterschade die niet aan hem te wijten is.
Daarenboven verplicht het decreet de huurder om zich voor beide risico’s te verzekeren. Deze verplichting beschermt de verhuurder voor de insolventie van de huurder en biedt ook aan de huurder een zekere financiële gemoedsrust.

De huurder zal de keuze hebben: hiertoe onafhankelijk een polis afsluiten, dan wel in de huurovereenkomst overeenkomen dat hij een vergoeding zal betalen aan de verhuurder die hiervoor op zijn beurt een verzekering aangaat. De verhuurder wordt dan rechtstreeks door zijn eigen verzekeraar vergoed. Het decreet stelt grenzen aan de hoegrootheid van de vergoeding die de verhuurder alsdan kan vragen aan de huurder.

Het ontwerpdecreet vermeldt dat het van toepassing zal zijn op de schriftelijke huurkomsten die worden gesloten op en na 1 september 2018. Wij houden u verder op de hoogte!